โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6

นายศุภพงษา จันทรังษ์ (L.T.)

ผอ.สนง.ลส.นครราชสีมา เขต 6

นายธนภัทร  สิริวาส (W.B.)

รอง ผอ.สนง.ลส.นครราชสีมา เขต 6

นายคมกฤช มุมไธสง (L.T.C.)

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Loading

Message us