การตั้งชื่อหมู่ลูกเสือ

การตั้งชื่อหมู่ลูกเสือ

หมู่ลูกเสือสำรอง  ตั้งชื่อหมู่เป็นสีต่างๆ  เช่น แดง เขียว  เหลือง  น้ำเงิน ฯลฯ
หมู่ลูกเสือสามัญ  ตั้งเป็นชื่อสัตว์ต่างๆ และใช้แถบสีประจำหมู่  ได้แก่
1.   หมู่จระเข้           เขียว – น้ำตาล
2.   หมู่เหยี่ยวชวา     น้ำเงิน – เขียว
3.   หมู่งูเห่า            ส้ม – ดำ
4.   หมู่นกพิราบ       เทา – ขาว
5.   หมู่นกต้อยตีวิด   ส้ม – เทา
6.   หมู่หมาใน          เทา – ดำ
7.   หมู่นาก             น้ำตาล – ขาว
8.   หมู่เสือเหลือง     เหลือง – เหลือง
9.   หมู่แกะ             น้ำตาล – น้ำตาล
10. หมู่เสือ             ดำ – ส้ม
11. หมู่ค้างคาว        ดำ – น้ำเงินอ่อน
12. หมู่วัวกระทิง       แดง – น้ำตาล
13. หมู่ไก่               น้ำตาล – แดง
14. หมู่นกอินทรี       เขียว – ดำ
15. หมู่เยี่ยว            ชมพู – ชมพู
16. หมู่นกกินปลา     น้ำเงิน – น้ำเงิน
17. หมู่นกยูง           เขียว – น้ำเงิน
18. หมู่กา              ดำ – ดำ
19. หมู่หงส์            เทา – เลือดหมู
20. หมู่นกเขา         น้ำเงิน – เทา
     21. หมู่นกเค้าแมว      น้ำเงินอ่อน – น้ำเงินอ่อน
22.   หมู่หมี              น้ำตาล – ดำ
23.   หมู่วัว               แดง – แดง
24.   หมู่นกกาน้ำ       ดำ – เทา
25.   หมู่ช้าง             ม่วง – ขาว
26.   หมู่นกกระสา      เทา – เทา
27.   หมู่สิงโต           เหลือง – แดง
28.   หมู่นกกระทุง      เทา – ม่วง
29.   หมู่กวาง            ม่วง – ดำ
30.   หมู่แรด             น้ำเงินแก่ – ส้ม
31.   หมู่นกหัวขวาน    แดง – ขาว
32.   หมู่นกกระยาง     เทา – เขียว
33.   หมู่แมว             เทา – น้ำตาล
34.   หมู่นกกาเหว่า     เทา – เทา
35.   หมู่สุนัขจิ้งจอก   เหลือง – เขียว
36.   หมู่ม้า              ดำ – ขาว
37.   หมู่พังพอน        น้ำตาล – ส้ม
38. หมู่ไก่ฟ้า             น้ำตาล – เหลือง
39. หมู่นกนางนวล     น้ำเงินอ่อน – แดง
40. หมู่หมูป่า            เทา – ชมพู
41. หมู่กระรอก          ส้ม – น้ำตาล
42. หมู่นกปากซ่อม    น้ำเงิน – เลือดหมู

หมู่เนตรนารีสามัญ  ตั้งชื่อเป็นดอกไม้
1.   ดอกทานตะวัน       2. ดอกรักเร่
3.   ดอกชวนชม          4. ดอกบานไม่รู้โรย
5.   ดอกลำเจียก         6.  ดอกกุหลาบ
7.   ดอกมะลิซ้อน       8.  ดอกบานชื่น
9.   ดอกพิกุล            10. ดอกจำปี
11. ดอกดาวเรือง       12. ดอกเฟื่องฟ้า
13. ดอกบานชื่น         14. ดอกกระดังงา
15. ดอกปาริชาติ        16. ดอกนมแมว
17. ดอกยี่โถ             18. ดอกสารภี
19. ดอกชงโค           20. ดอกสายหยุด
21. ดอกบานเย็น        22. ดอกการเวก

หมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตั้งชื่อเป็นบุคคลสำคัญของชาติ เป็นวีรชน และใช้แถบสีประจำหมู่ ได้แก่
1.   หมู่ศรีอินทราทิตย์           น้ำเงินแก่ – เหลือง
2.   หมู่รามคำแหง                เขียว – ขาว
3.   หมู่อู่ทอง                      แดง – เหลือง
4.   หมู่บรมไตรโลกนารถ       น้ำเงิน – แดง
5.   หมู่พระมหาจักรพรรดิ       ดำ – เหลือง
6.   หมู่สุริโยทัย                  ขาว – เขียว
7.   หมู่นเรศวร                    น้ำตาล –เหลือง
8.   หมู่เอกาทศรถ               น้ำตาล – ขาว
9.   หมู่ปราสาททอง            ฟ้า –เหลือง
10.  หมู่พระนารายณ์            เหลือง –ดำ
11.  หมู่โกษาปาน               เขียว – เหลือง
12.  หมู่โกษาเหล็ก              เขียว – เหลือง
13. หมู่พันท้ายนรสิงห์          เหลือง- น้ำเงินแก่
14.  หมู่พระเจ้าตาก             แดง – น้ำเงิน
15.  หมู่พระพุทธยอดฟ้า       ฟ้า – ขาว
16.  หมู่เทพกษัตริย์             ขาว – ฟ้า
17.  หมู่ศรีสุนทร                 เขียวแก่  – แดง

หมู่เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ใช้รูปสัตว์พวกนกเป็นชื่อหมู่  ได้แก่
1.   นกกระทุง          2.   นกแก้ว
3.   นกพิราบ           4.   นกขมิ้น
5.   นกเค้าแมว        6.   นกแซงแซว
7.   นกเขา              8.   นกขุนทอง
9.   นกอินทรี          10. นกหัวขวาน
11. นกกระยาง        12. นกนางนวล
13. นกขุนทอง        14. นกยูง
15. นกเอี้ยง           16. นกปากซ่อม

หมู่ลูกเสือวิสามัญ ใช้การเรียกหมู่ตามหมายเลข หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4

Loading

Message us