การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ได้กำหนดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป  จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

 1. หลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) ระหว่างวันที่  10 – 16  กุมภาพันธ์  2560  ณ  ค่ายลูกเสือสวนเสาวนีย์  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
 1. หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.) ระหว่างวันที่  17 – 23  มีนาคม  2560  ณ  ค่ายลูกเสือสวนเสาวนีย์ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
 1. หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) ระหว่างวันที่  24 – 30 มีนาคม  2560  ณ  ค่ายลูกเสือสวนเสาวนีย์ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
 1. หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง วันที่ 6 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือสวนเสาวนีย์ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

Download เอกสารโครงการและใบสมัคร

ผู้ประสานงาน

 • นายคมกฤช   มุมไธสง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  โทรศัพท์  09-0892-8747  e-mail : hs3qba@gmail.com
 • นางอรุณี   จันทร์สุขศรี  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
  โทรศัพท์  08-9801-3161
 • นางสาวสุภารัตน์   จำนงค์บุญ  เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาฯ
  โทรศัพท์  09-6335-5947

Loading

Message us