โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนดำเนินโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา ใช้กระบวนการ ด้านลูกเสือ สร้างบุคลิกภาพและพัฒนาการทางสังคมให้กับเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ โดยใช้กระบวนการด้านลูกเสือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการพัฒนาลูกเสือทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในเรื่องเชื้อชาติ ผิวพรรณ วรรณะ ลัทธิทางศาสนา ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลหรือเกี่ยวข้องกับการเมือง รวมถึงการส่งเสริมให้สถานศึกษาปลูกฝังหลักคิด ที่ถูกต้องแก่ลูกเสือ เนตรนารี ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นผู้มีความพอเพียง มีระเบียบวินัย มีความสุจริต มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 น.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม…คลิกที่นี่ !

Loading

Message us