การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2567

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจะดำเนินการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2567 คัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2567 จำนวน 3 คน ประเภทผู้บริหาร 1 คน ประเภทผู้สอน 1 คนและประเภทผู้สนับสนุน 1 คน สังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และส่งเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

Message us