บรรยาการการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ S.S.A.T.C. 2/2558

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาษานครราชสีมา เขต 6 ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) ระหว่างวันที่  19 – 25  ตุลาคม  2558  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านดอนกลาง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาให้มีความเข้าใจ จุดหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีการในการฝึกอบรมเยาวชนตามแนวทางสำนักคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2558  นายวราธิศ   คุณขุนทด  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6  ปฏิบัติหน้าที่  รองผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) รุ่นที่ 2/2558 ของจังหวัดนครราชสีมา 

โดยใช้แนวทางการฝึกอบรมของสำนักงานลูกเสือโลก  และคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป  ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม  เพื่อจะได้นำเอาหลักการ  แนวคิด และวิธีการทางกระบวนการลูกเสือ  เพื่อให้สามารถนำเอาเทคนิควิธีการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ 

ในการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น  86  คน  ซึ่งสามารถผ่านการฝึกอบรมทั้งหมดทุกคน  โดยมี  นายชัชวาลย์   ยอดมั่น (L.T.) เป็นผู้อำนวยการฝึกกองที่ 1  นายสุชาติ   ทักษิณ (L.T.) เป็นผู้อำนวยการฝึกกองที่ 2  และนายอุทัย   มาลำโกน  ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนบ้านดอนกลาง  เป็นผู้อำนวยการค่าย  และคณะบุคลากรของ สพป.นครราชสีมา เขต 6 และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้…

ชมภาพบรรยากาศด่านล่างครับผม…


ขอขอบคุณภาพสวย ๆ จากสมาชิก FaceBook กลุ่ม สมาชิก S.S.A.T.C. สามัญรุ่นใหญ่ 2/2558 ร.ร.บ้านดอนกลาง

 

 

Loading

Message us