การประดับเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และการแต่งกายของลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ แจ้งรายละเอียดการประดับเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและการติดตราสัญญาลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การใช้ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งการแต่งกายของลูกเสือจิตอาสา (เมื่อปฏิบัติด้านจิตอาสา)

ที่มา : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

Loading

Message us