การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

สมาคมสโมสรลูกเสือนครราชสีมา จัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ  ขั้นช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (Asisstant Leader Trainers Course : A.L.T.C.)

โดยใช้แนวทางการฝึกอบรมของสำนักงานลูกเสือโลก  และคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทางลูกเสือซึ่งเป็นระดับผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือและผู้ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือ  ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจะได้นำเอาหลักการ แนวคิด และวิธีการ ทางกระบวนการลูกเสือ  ไปปรับปรุงคณะผู้ให้การฝึกอบรมในสังกัดของตนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  

  • ระหว่างวันที่  9 – 15 ตุลาคม  2558 ณ  ค่ายลูกเสือสวนเสาวนีย์ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
  • ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

Download รายละเอียดโครงการ และ ใบสมัคร ==> คลิกที่นี่ !


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่…

  • นายณรงค์  บุษยะมา 081-879-2746
  • นายทองขาว โคตรโยธา (เลขาธิการสมาคมฯ) 081-878-3346

Loading

Message us