คู่มือกิจกรรม และเอกสารงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติให้จัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้คำขวัญ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุข ของคณะลูกเสือแห่งชาติ และให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ และนำความรู้ที่ได้รับไปขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ จังหวัดนครราชสีมากำหนด จัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา (อ่างห้วยยาง) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

Download คู่มือกิจกรรม และเอกสารงานชุมนุมฯ

Loading

Message us