การเลี้ยงสังสรรค์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

ข้อแนะนำ การเลี้ยงสังสรรค์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ทุกประเภท ยกเว้นระดับผู้นำต้องแต่งเครื่องแบบ รวมทั้งวิทยากรด้วย และห้ามมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  • ประเภทสำรอง สามัญ เรียกว่า Guest Night
  • ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ เรียกว่า Course Meal
  • ประเภทวิสามัญ เรียกว่า Crew Dinner
  • ระดับผู้นำ เรียกว่า Sherry Night

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course : A.L.T.C.) และการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ (Leader Trainers Course : L.T.C.) เรียกว่า Social Night แต่งกายตามสบายติดป้ายชื่อ มีเครื่องดื่มประเภท Wine , Punch หรือ แอลกอฮอล์ได้

เป็นข้อแนะนำ เขียนไว้ในคู่มือเล่มเก่า ส่วนจะมีคำแนะนำอะไรใหม่ๆของคณะกรรมการชุดใหม่ก็แล้วแต่จะว่ากันไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : Sommart Sungkapun

Loading

Message us