โคราช เขต 6 จัดฝึกอบรมวิชาระเบียบแถวให้บุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6  ดำเนินการฝึกอบรมวิชาระเบียบแถวให้บุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด

เพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในวิชาระเบียบแถวให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้บุคลากรทางการลูกเสือในสังกัดได้นำไปฝึกทักษะให้กับลูกเสือได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  โดยโรงเรียนในสังกัดได้ส่งครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีเข้าอบรม โรงเรียนละ 1 คน  และได้รับความอนุเคาระห์จากวิทยากร คือ นายสมเกียรติ  วัฒนะจิตพงศ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 , นายสมบุญ  พิไลกุล สพป.ชัยภูมิ เขต 3 , นายสายันต์  ม่วงเพชร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนางสาวถาวร  วันทา สพป.ชัยภูมิ เขต 1

Loading

Message us