งานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ Norjam 2014 ครั้งที่ 14 ประเทศอังกฤษ

 เชิญชวนสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้แทนคณะลูกเสือไทยเ ข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ Norjam 2014 ครั้งที่ 14 ประเทศอังกฤษ

          สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการส่งผู้แทนคณะลูกเสือไทยไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ NORJAM 2014 ครั้งที่ 14 ณ ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 16 สิงหาคม 2557 ณ เมืองนอริช ประเทศอังกฤษ โดยมีทุนสนับสนุนให้ลูกเสือเนตรนารี จํานวน 36 คน ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนคณะลูกเสือไทยซึ่งคัดเลือกจากลูกเสือเนตรนารีทั่วประเทศเข้าร่วมงานชุมนุม

รายละเอียดงานชุมนุมฯ และใบสมัคร…[ คลิกที่นี่ ]

เว็บไซต์งานชุมนุม…http://www.norjam2014.org.uk/

 

 

Loading

Message us