Gathering for Peace : ร่วมกันสานฝันสู่สันติภาพ

Gathering for Peace : ร่วมกันสานฝันสู่สันติภาพ (THAI Version )

ขับร้องโดย สุชานุช พันธ์เจริญศิลป์
ประพันธ์เนื้อร้อง : ณัฐชา อินทราเวช และ ศรสวรรค์ โฮ
ประพันธ์ดนตรี : นิรุตร์ แก้วหล้า
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่


 

 

Gathering for Peace (English Version 1)

Loading

Message us