การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของ สพฐ.

สพฐ. ร่วมกับ สำนังกานลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 3 หลักสูตร ดังนี้

 

  1. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)  จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 45 คน  ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2556 ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
  2. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)  จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 80 คน  ระหว่างวันที่ 19 – 25 สิงหาคม 2556 ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
  3. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C)  จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 45 คน  ระหว่างวันที่ 15 – 21 กันยายน 2556 ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารในสักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบงานลูกเสือ หรือผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตรละ 1 คน  เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว โดยส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครไปยัง สพป.นครราชสีมา เขต 6 ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 รายละเอียดดังนี้

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-4446-2102 ในวัน และเวลาราชการ…!

Loading

Message us