ที่มาของตราลูกเสือไทย

เมื่อ 112 ปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้นใน วันที่ 1 กรกฎาคม 2454

หลังจากการลูกเสือโลกเกิดขึ้นได้เพียง 3 ปีเศษ ทรงให้ความหมายของ “ลูกเสือ” ว่า

“ลูกเสือ บ่ ใช่เสือสัตว์ไพร เรายืมชื่อมาใช้ด้วยใจกล้าหาญปานกันใจกล้ามิใช่กล้าอาธรรม์ เช่นเสืออรัญสัญชาติชนคนพาลใจกล้าต้องกล้าอย่างทหาร กล้ากอปรกิจการแก่ชาติประเทศเขตตน” “เจ้าต้องรู้สึกว่า การที่เจ้าเป็นลูกเสือ ย่อมมีความประพฤติแปลกกว่าเด็กกลางถนน เจ้าจะประพฤติอย่างเด็กกลางถนนไม่ได้ เพราะเจ้าเป็นคนที่พระเจ้าแผ่นดินรู้จักเสียแล้ว”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : Sommart Sungkapun

Loading

Message us