คำว่า “ข้า” ในคำปฏิญาณของลูกเสือ

เคยมีผู้สงสัยกันมากมายกับคำว่า “ข้า” ในคำปฏิญาณของลูกเสือว่ามาจากคำว่า “ข้าพระพุทธเจ้า” ที่เป็นคำแทนตัวเราที่จะพูดกับพระมหากษัตริย์ หรือไม่

จากการค้นคว้าของ คุณณัฏฐภัทร กังสดาลมณีชัย คงเป็นคำตอบที่ดีก่อนที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ลูกเสือกล่าวคำปฏิญาณว่า “ข้า” ทรงยกร่างแรกว่า “ผม” มาก่อน ข้า ของพระองค์ ไม่ใช่ “ข้าฯ” ซึ่งมาจาก “ข้าพระพุทธเจ้า” ทรงพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและความสนิทสิเน่หากับลูกเสือมาก ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ “ข้า” ในการแทนตัวของลูกเสือแก่พระองค์

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : Sommart Sungkapun

Loading

Message us