เครื่องแบบลูกเสือ และการสวมผ้าผูกคอลูกเสือ

by Walter Stoneman, half-plate glass negative, 1927

ข้าพเจ้า (ลอร์ด เบเดน -โพเอลล์) เคยพูดเสมอว่า

“ข้าพเจ้าไม่วิตกว่า ลูกเสือจะสวมเครื่องแบบหรือไม่ ตราบใดที่จิตใจของลูกเสือจดจ่อต่องานของเขาและปฏิบัติตามกฎของลูกเสือแล้วก็ใช้ได้”

ลอร์ด เบเดน -โพเอลล์

แต่ว่าความจริงปรากฏว่าไม่มีลูกเสือคนใดไม่สวมเครื่องแบบลูกเสือ ถ้าสามารถจะซื้อได้ เจตนารมณ์ของลูกเสือกระตุ้นเตือนให้เขาสวมเครื่องแบบกฎดังกล่าวนี้ ใช้ได้สำหรับผู้ที่ดำเนินงานลูกเสือด้วยเช่นเดียวกัน ผู้กำกับลูกเสือและผู้ตรวจการลูกเสือ หากเขาไม่ชอบแต่งเครื่องแบบเขาก็ไม่จำต้องแต่ง แต่ในเวลาเดียวกันเมื่อทำงานในตำแหน่งนี้ เขาอยู่ในฐานะที่จะต้องคิดถึงบุคคลอื่นยิ่งกว่าตัวของเขาเองสำหรับตัวข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าสวมเครื่องแบบ แม้จะไปตรวจลูกเสือเพียงหมู่เดียว เพราะข้าพเจ้าตระหนักดีว่ามันเป็นการยกระดับมรรยาทของเด็กให้ดีขึ้น มันช่วยเด็กให้ตีราคาเครื่องแบบของเขาให้สูงขึ้น

เมื่อเด็กเห็นว่าผู้ใหญ่ก็สวม นอกจากนั้นยังช่วยเด็กให้ตีราคาตัวเองให้สูงขึ้นด้วย เมื่อเห็นว่าผู้ใหญ่ได้เอาจริงเอาจัง ทั้งได้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ได้มาร่วมเป็นพวกเดียวกับเขาการสวมเครื่องแบบให้เรียบร้อย ถูกต้องในรายละเอียดนั้นดูๆก็เป็นเรื่องไม่สลักสำคัญอะไร แต่ว่ามันก่อให้เกิด ความเคารพในตัวของตัวเอง และมีความหมายมากสำหรับชื่อเสียงของขบวนการลูกเสือ

สำหรับบุคคลภายนอกที่พิจารณาเราด้วยสิ่งที่เขาเห็นเท่านั้นส่วนใหญ่นั้นเป็นเรื่องของการทำตัวให้เป็นแบบฉบับ ถ้าเอากองลูกเสือที่แต่งกายไม่เรียบร้อยมาอวดข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะชี้ให้ผู้กำกับลูกเสือที่แต่งกายไม่เรียบร้อยให้ดูได้ทันที ขอให้พิจารณาให้ดี เมื่อท่านวัดตัวเพื่อตัดเครื่องแบบหรือเมื่อจะประดับเครื่องหมายลงที่หมวกท่านเป็นแบบฉบับของเด็ก ความสง่าผ่าเผยของท่านจะเป็นผลสะท้อนไปยังเด็ก

The Scout UniformI (B.-P.) have often said, “I don’t care a fig whether a Scout wears a uniform or not so long as his heart is in his work and he carries out the Scout Law.” But the fact is that there is hardly a Scout who does not wear uniform if he can afford to buy it. The spirit prompts him to it.The same rule applies naturally to those who carry on the Scout Movement

the Scoutmasters and Commissioners; there is no obligation on them to wear uniform if they don’t like it. At the same time, they have in their positions to think of others rather than of themselves.Personally, I put on uniform, even if I have only a Patrol to inspect, because I am certain that it raises the moral tone of the boys. It heightens their estimation of their uniform when they see it is not beneath a grown man to wear it; it heightens their estimation of themselves when they find themselves taken seriously by men who also count it of importance to be in the same brotherhood with them.Smartness in uniform and correctness in detail may seem a small matter, but has its value in the development of self-respect, and means an immense deal to the reputation of the Movement among outsiders who judge by what they see.It is largely a matter of example. Show me a slackly-dressed Troop and I can “Sherlock” a slackly-dressed Scoutmaster. Think of it, when you are fitting on your uniform or putting that final saucy cock to your hat.You are the model to your boys and your smartness will reflect itself in them.

Aids to Scoutmastership by Baden-Powell

นายสมมาตร สังขพันธ์

นายสมมาตร สังขพันธ์ กล่าวต่ออีกว่า สืบเนื่องจากการแต่งเครื่องแบบ ก็มาเรื่องการสวมผ้าผูกคอ จะใช้ผ้าผูกคออะไรในการสวมเครื่องแบบ ขอเรียนว่าปกติจะมีผ้าผูกคออยู่ 2-3 ชนิด

1. ผ้าผูกคอประจำตำแหน่ง มีตำแหน่งทางลูกเสืออย่างไร ที่ไหนใช้ผ้าผูกคอนั้น เป็นบุคลากรทางการลูกเสือ คือผู้กำกับลูกเสือ ในสถานศึกษา ก็ใช้ผ้าผูกคอตามสังกัด เป็นผู้ตรวจการลูกเสือ ตำแหน่งต่างๆก็ใช้ผ้าผูกคอสีน้ำเงินขลิบฟ้า กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย ใช้ผ้าผูกคอสีน้ำเงินขลิบเหลือง

2. ผ้าผูกคอกิลเวลล์ สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ก็ใช้ผ้าผูกคอกิลเวลล์ สำหรับการฝึกอบรมลูกเสือในโรงเรียนหรือให้การฝึกอบรมที่ค่ายลูกเสือหรือจะใช้ผ้าผูกคอสังกัดก็ได้โดยสวมบีดตามคุณวุฒิ

3. ผ้าผูกคอพิเศษเฉพาะงาน เช่นผ้าผูกคองานชุมนุมลูกเสือ หรือผ้าผูกคอสำหรับไปต่างประเทศ เสร็จภารกิจแล้วห้ามนำมาใช้ให้เก็บไว้เป็นของที่ระลึกหมายเหตุ ในงานพิธีการทางการลูกเสือให้ใช้ผ้าผูกคอสังกัด เช่นวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม หรือวันที่ 25 พฤศจิกายน หรืองานที่มีระบุมาว่าให้ใช้ผ้าผูกคออะไร

4.ผ้าผูกคอสำหรับใช้ในการฝึกอบรม จะเป็นผ้าผูกคอสีน้ำเงิน หรือผ้าผูกคอประจำค่ายลูกเสือ ซึ่งใช้เฉพาะการเข้ารับการฝึกอบรม หรือให้การฝึกอบรมในระดับ 3-4 ท่อน หรือเป็นผ้าผูกคอพิเศษสำหรับการฝึกอบรมพิเศษอื่นๆที่กำหนดขึ้นมา ก็ใช้ผ้าผูกคอนั้นๆก็ได้จึงเรียนมาให้ทราบไม่ได้มีการเขียนระเบียบเรื่องนี้ไว้แต่อย่างไร เป็นประเพณีปฏิบัติทางการลูกเสือเท่านั้น

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ที่มา : FaceBook Sommart Sungkapun

อ่านเพิ่มเติมที่ : เครื่องแบบลูกเสือไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง : เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

Loading

Message us