การประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ

การประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ สถานศึกษาต้องมีการสอบจริง และสามารถแสดงหลักฐานการอนุมัติผลการสอบจากสำนักงานลูกเสือจังหวัด(ในส่วนภูมิภาค)หรือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ(ในส่วนกลาง)

 

sc001

มิใช่นำมาประดับเองโดยมิได้มีการสอบแต่อย่างไร ถือว่าไม่มีความฃื่อสัตย์ และขาดกฎของลูกเสือข้อที่ ๑ และในความจริงนั้นการสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษนั้น ลูกเสือจะต้องเป็นผู้เลือกสอบวิชาพิเศษ โดยมติจากที่ประชุมในหมู่ลูกเสือ แล้วนำเสนอต่อผู้กำกับกองลูกเสือของตนเพื่อพิจารณาดำเนินการจัดสอบวิชาพิเศษให้ ในปีนี้ผมอยากให้กรรมการตัดสินระเบียบแถว เนตรนารีทั่วประเทศ ขอดูหลักฐานหนังสืออนุมัติผลการสอบและการประดับเครื่ิองหมายวิชาพิเศษ จากสถานศึกษาด้วย

ขอบขอบคุณที่มา ว่าที่ร.ท.ณัฏฐ์ ยุวยุทธ

Loading

Message us