ลูกเสือไทยที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 5 คนแรกของลูกเสือไทย

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ลูกเสือไทยที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 5 คนแรกของลูกเสือไทย ประกอบด้วย

  • อาจารย์สว่าง วิจักขณะ หัวหน้ากองลูกเสือ
  • อาจารย์สมรรถไชย ศรีกฤษณ์ หัวแผนกฝึกอบรม กองการลูกเสือ
  • อาจารย์เชาวน์ ชวานิช หัวแผนกวิชาการ กองการลูกเสือ
  • อาจารย์เพทาย อมาตยกุล ผู้ตรวจการลูกเสือ โรงเรียนสันติราษฏร์บำรุง
  • อาจารย์กมล พันธุ์มีเชาว์ ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนอำนวยศิลป์ ธนบุรี

ซึ่งไปรับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นวูดแบดจ์ ณ กิลเวลล์ปาร์ค ประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2500 เข้าคารวะจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ลาไปอบรม International Training The Team Course ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ Malaysia เมื่อปี 2503

ที่มา : Sommart Sungkapun

Loading

Message us