วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ลูกเสือไทยได้เวียนมาบรรจบครบรอบ 111 ปี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นี้ โดยทุกปีคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จัดกิจกรรมสำคัญเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้ นายบุญธรรม ยมนัตถ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของกองลูกเสืออำเภอคง ณ สนามโรงเรียนชุมชนคงวิทยา ซึ่งจัดโดยสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอคง ในครั้งนี้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาคง 1 – 5 เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้

และในวันเดียวกัน นางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้ นายคมกฤช มุมไธสง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของกองลูกเสืออำเภอแก้งสนามนาง ณ สนามโรงเรียนอุทัยทอง อำเภอแก้งสนามนาง ซึ่งจัดโดยสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแก้งสนามนาง ในครั้งนี้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในอำเภอแก้งสนามนาง จำนวน 798 คน เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้

Loading

Message us