องค์กรลูกเสือแห่งชาติ (National Scout Organizations)

Scouting เป็นขบวนการระดับโลกที่มีลูกเสือมากกว่า 54 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของ National Scout Organisations (NSOs) ที่เป็นที่ยอมรับของ WOSM (หรือที่รู้จักในชื่อ Member Organisations) บทบาทของ NSO คือการสนับสนุนและพัฒนาลูกเสือในประเทศนั้น และอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับ NSO อื่นๆ และองค์การโลก ในการเป็นสมาชิกของ WOSM NSOs ต้องได้รับการยอมรับจากการประชุม World Scout Conference สามารถมี NSO ได้เพียง 1 แห่งต่อประเทศ ในกรณีของประเทศที่มีสมาคมลูกเสือแห่งชาติ (NSA) มากกว่าหนึ่งแห่ง จะมีการจัดตั้งสหพันธ์ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประสานงานระดับชาติและการเป็นสมาชิกโลก

ปัจจุบันมีองค์กรสมาชิก 172 แห่งในโลก นอกจากองค์กรสมาชิก 172 แห่งแล้ว กิจกรรมลูกเสือในพื้นที่ยังมีอยู่ในอีกอย่างน้อย 72 ประเทศและดินแดนทั่วโลก

รายชื่อองค์กรลูกเสือแห่งชาติ

ตัวเลขสมาชิก

ด้านล่างนี้ คุณสามารถค้นหาสำมะโนสมาชิกขององค์การโลกของขบวนการลูกเสือ ในบางประเทศ องค์กรลูกเสือแห่งชาติอาจมีขนาดใหญ่กว่าที่ระบุไว้ โดยที่เด็กหญิงและสตรีจะลงทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมลูกเสือหญิงและลูกเสือหญิงแห่งโลก (WAGGGS) เท่านั้น

Scouting Elsewhere

ดินแดนหลัก มี 38 ดินแดนหลัก ที่มีการสอดแนมซึ่งมักจะเป็นสาขาในต่างประเทศของสมาชิก NSOs: หมู่เกาะโอลันด์, แองกวิลลา, แอนตาร์กติกา, เบอร์มิวดา, โบแนร์-เซนต์เอิสทาทิอุสและซาบา, เกาะบูเวต, บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี, เกาะบริติชเวอร์จิน, หมู่เกาะเคย์แมน, หมู่เกาะคริสต์มาส, หมู่เกาะโคโคส (คีลิง), หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (มัลวินาส), หมู่เกาะแฟโร, เฟรนช์เกียนา, ยิบรอลตาร์, กรีนแลนด์, กวาเดอลูป, กวม, เกาะเฮดและหมู่เกาะแมคโดนัลด์, มาร์ตินีก, มายอต, มอนต์เซอร์รัต, นิวแคลิโดเนีย, เกาะนอร์ฟอล์ก, พิตแคร์น, เรอูนียง , เซนต์บาร์เธเลมี, เซนต์เฮเลนา, เซนต์มาร์ติน, แซงปีแยร์และมีเกอลง, ซินต์มาร์เทิน, เซาท์จอร์เจียและเซาท์แซนด์วิช, สฟาลบาร์และยานไมเอน, หมู่เกาะเติร์กและเคคอส, หมู่เกาะรอบนอกของสหรัฐอเมริกาไมเนอร์, หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา, วาลลิสและฟุตูนา

ประเทศสมาชิกที่มีศักยภาพ

มี 14 ประเทศที่มีการสังเกตการณ์ แต่ไม่มีองค์กรลูกเสือแห่งชาติซึ่งยังเป็นสมาชิกของ WOSM แอลเบเนีย สาธารณรัฐแอฟริกากลาง คองโก จิบูตี อิเควทอเรียลกินี เอริเทรีย อิหร่าน คีร์กีซสถาน มาลี นาอูรู ซามัว โซมาเลีย เติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน

WOSM รักษาการติดต่ออย่างเป็นทางการกับเฟรนช์โปลินีเซีย ซึ่งเป็นสมาชิกสมทบของภูมิภาคลูกเสือเอเชียแปซิฟิก

ประเทศที่ไม่มีการสังเกตการณ์ มีห้าประเทศที่ไม่มีความรู้ของ WOSM สำหรับการสังเกตการณ์ ในบางแห่งจะไม่ได้รับอนุญาต ได้แก่ อันดอร์รา สาธารณรัฐประชาชนจีน คิวบา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ที่มา : https://www.scout.org/worldwide

Loading

Message us