สื่อมัลติมีเดีย วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

1 กรกฎาคม 2565 ครบรอบ 111 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิด ลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ สำหรับปีนี้จัดงานภายใต้คำขวัญ

“ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ”

โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ที่มา : YouTube.com

Loading

Message us