สร้อยคอ Dinizulu และลูกปัดไม้

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต ที่มา : https://www.facebook.com/groups/428813148575852

The Story of Dinizulu’s Necklace and the Woodbage Beads

Baden-Powell participated in Africa in the campaigns against the Zulus, the Ashantis and the Matabele. The natives feared him so much that they gave him the name of “Impeesa”, which means “The wolf who never sleeps” because of his vigilance never at fault, his boldness as a scout and his extraordinary skill as a tracker. When the king of the Zulus, Dinizulu, surrendered in November 1888, BP kept a souvenir of his necklace that was a distinction conferred on royalty and outstanding warriors and which consisted of 1000 or more small wooden beads; these little beads which are given to all the scout leaders who conquered the Wood-Badge.

เรื่องราวของสร้อยคอ Dinizulu และลูกปัดไม้
Baden-Powell เข้าร่วมในแอฟริกาในการรณรงค์ต่อต้าน Zulus, Ashantis และ Matabele ชาวพื้นเมืองกลัวเขามากจนตั้งชื่อเขาว่า “อิมพีซา” ซึ่งแปลว่า “หมาป่าที่ไม่เคยหลับใหล” เพราะความตื่นตัวของเขาไม่เคยผิดพลาด ความกล้าหาญของเขาในฐานะหน่วยสอดแนม และทักษะพิเศษในการเป็นผู้ติดตาม เมื่อกษัตริย์แห่ง Zulus Dinizulu ยอมจำนนในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2431 BP ได้เก็บสร้อยคอที่ระลึกไว้เป็นที่ระลึกซึ่งมอบให้กับราชวงศ์และนักรบที่โดดเด่นและประกอบด้วยลูกปัดไม้ขนาดเล็ก 1,000 เม็ดขึ้นไป ลูกปัดเล็ก ๆ เหล่านี้ซึ่งมอบให้กับผู้นำหน่วยสอดแนมทุกคนที่พิชิต Wood-Badge

ที่มา : Sommart Sungkapun

Loading

Message us