การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นวูดแบดจ์ รุ่น 1

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นวูดแบดจ์ รุ่น 1 ของประเทศไทย ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย ระหว่าง 6-13 เมษายน 2504

โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักงานลูกเสือโลกภาคพื้นตะวันออกไกล คือ Mr.G.R.Podolina, Mr.Scweigruber และ Mr.Abdul Kader และวิทยากรของประเทศไทยรุ่นแรกดำเนินการฝึกอบรม First Scout Wood Badge Course ,Vajiravudh Scout Camp ,Thailand , 6-13 April 1961

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมของไทย เช่น อาจารย์อภัย จันทวิมล, อาจารย์กอง วิสุทธารมณ์, นายพ่วง สุวรรณรัตน์ ฯลฯ

ค่ายลูกเสือวชิราวุธ เริ่มดำเนินการสร้าง เมื่อปี 2496 โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน ซื้อที่ดินบริเวณหลังเขาซากแขก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 88 ไร่ 58 ตารางวา ราคา 304,000 บาท ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ตึกอาคารอำนวยการค่ายลูกเสือวชิราวุธ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2491 โดยมี พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พลเอกถนอม กิตติขจร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายลูกเสือวชิราวุธ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2505

ที่มา : ชมรมลูกเสือสี่ท่อนแห่งประเทศไทย

Loading

Message us