สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การนำสเต็มมาพัฒนาในกิจกรรมลูกเสือ”

ISVG ONLINE COURSE “STEM & SCOUT ACTIVITY”

เรียนเชิญผู้กำกับลูกเสือไทยและบุคคลทั่วไปทุกท่าน ที่สนใจในกิจกรรมลูกเสือ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การนำสเต็มมาพัฒนาในกิจกรรมลูกเสือ”

International Scout Volunteer Group (ISVG) กลุ่มอาสาสมัครลูกเสือนานาชาติ เป็นองค์กรลูกเสือนานาชาติที่ตั้งอยู่ในเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดาในเดือนมกราคม 2564

วัตถุประสงค์หลักของ ISVG คือ การจัดให้มีการฝึกอบรมออนไลน์ที่จำเป็น เพื่อให้ผู้นำและพี่เลี้ยงลูกเสือทั่วโลกสามารถ อบรมผู้นำลูกเสือ ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกกว่า 51 ประเทศ

เข้าร่วมฟังการสัมมนาฟรี พร้อมรับใบเกียรติบัตรในการเข้าร่วมสัมมนา เพียงท่านลงทะเบียนตามลิงก์นี้ครับ
https://forms.gle/Bvp3Thm5bi7cUBNt8

หัวข้อ: หลักสูตรออนไลน์ของ ISVG : “กิจกรรมต้นกำเนิดและลูกเสือ”
เวลา : วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. กรุงเทพมหานคร

Join Zoom MeetingMeeting
ID: 882 3354 8662
Passcode: 931814

ที่มา : ชมรมลูกเสือสี่ท่อนแห่งประเทศไทย

Loading

Message us