การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

สำนักงานลูกเสือลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  และสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา  ในฐานะองค์กรสนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่อุดมการณ์การลูกเสือ  ให้มีความรู้ความเข้าใจ  และแพร่หลายมากยิ่งขึ้น  แก่เยาวชน  ประชาชน  และผู้สนในกิจการลูกเสือ  จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ  ทักษะทางลูกเสือตามหลักสูตรการฝึกอบรมแผนใหม่ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษาครูผู้สอน  และบุคคลากรผู้ให้ความรู้  ให้มีความรู้ความเข้าใจอุดมการณ์ของลูกเสือให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึง วันที่ 10 มีนาคม 2565 จำนวน 2 หลักสูตร ๆ ละ 80 คน รายละเอียดดังนี้

 • หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)
  ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง วันที่ 3 เมษายน2565 (ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน)
  ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์) 
  ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
 • สมัครอบรมหลักสูตร S.A.T.C. คลิกที่นี่…https://forms.gle/qHEsggrwiCvfAnc99
 • หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.)
  ระหว่างวันที่ 4 – 10 เมษายน2565 (ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน)
  ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์) 
  ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 • สมัครอบรมหลักสูตร S.S.A.T.C. คลิกที่นี่…https://forms.gle/9y5ENdhFmjBkWbxR7

ชำระลงทะเบียนการฝึกอบรม โดยโอนเข้าบัญชี…
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายคมกฤช มุมไธสง เลขบัญชี 418-103862-9

*** ค่าลงทะเบียนจะคืนให้ในกรณีที่ฝ่ายจัดการฝึกอบรมไม่สามารถเปิดการฝึกอบรมได้เท่านั้น ***
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายคมกฤช มุมไธสง 0828299141 , 0918292383 ID Line : 0908928747

Loading

Message us