โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จัดให้มีโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ โดยใช้แนวทางการฝึกอบรมของสำนักงานลูกเสือโลก และคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป  ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจะได้นำเอาหลักการ แนวคิด และวิธีการ ทางกระบวนการลูกเสือ  เพื่อให้สามารถนำเอาเทคนิควิธีการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ โดยจัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง 3 หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

 • หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.)
  ระหว่างวันที่  20 – 26 เมษายน 2563
 • หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)
  ระหว่างวันที่  27 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2563
 • หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C.)
  ระหว่างวันที่  2 – 8 พฤษภาคม 2563

สถานที่

 • ค่ายลูกเสือสวนเสาวณีย์  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

ค่าลงทะเบียน

 • จำนวนเงิน  3,500  บาท / หลักสูตร

กำหนดการรับสมัคร

 • ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

การรับสมัคร

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมสามารถ Download เอกสารโครงการ  และใบสมัคร  ได้ที่ http://scout.nma6.go.th  และดำเนินการ  ดังนี้

 • สมัครด้วยตนเอง พร้อมชำระค่าลงทะเบียน  ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  หรือ
 • ส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาชำระค่าลงทะเบียน  ในระบบ  AMSS++  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  หรือ
 • ส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาชำระค่าลงทะเบียน  ทาง  FAX  หมายเลข  044 – 461672  หรือ
 • ส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาชำระค่าลงทะเบียน  ทางไปรษีณีย์  ถึง
  นายคมกฤช   มุมไธสง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  เลขที่  666
  ถนนนิเวศรัตน์  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 30120  หรือ
 • ส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาชำระค่าลงทะเบียน  ทาง  e-mail : hs3qba@gmail.com

การชำระค่าลงทะเบียน

 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 หรือ
 • โอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาบัวใหญ่ ชื่อบัญชี นายคมกฤช  มุมไธสง
  เลขที่บัญชี 302-0-53305-8

info2-scout-2020

 


 

Download เอกสาร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

 • นายคมกฤช   มุมไธสง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  โทรศัพท์  082 – 496 – 1789  หรือ  ID Line : 0908928747
 • นางอรุณี   จันทร์สุขศรี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
  โทรศัพท์  089 – 801 – 3161  หรือ  ID Line : 0898013161

 

Loading

Message us