โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ (A.T.C.)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จัดโครงการฝึกอบรมอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ ได้มีวุฒิทางลูกเสือ และให้มีความเข้าใจในขบวนการลูกเสือ สามารถบริหารกองลูกเสือของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง 2 หลักสูตร ดังนี้ 

 • ชื่อหลักสูตร
  1. หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)
  2. หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.)
 • ระยะเวลา
  1. หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)
  ระหว่างวันที่  22 – 28 เมษายน  2562  รวม  7  วัน  6  คืน
  2. หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.)
  ระหว่างวันที่  1 – 7 พฤษภาคม  2562  รวม  7  วัน  6  คืน
 • สถานที่
  ณ  ค่ายลูกเสือสวนเสาวณีย์  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา
 • ค่าลงทะเบียน
  ท่านละ  3,000  บาท / หลักสูตร
 • กำหนดการรับสมัคร
  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
 • การรับสมัคร
  การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมสามารถ Download เอกสารโครงการ  และใบสมัคร  ได้ที่ http://scout.nma6.go.th  และดำเนินการ  ดังนี้
  ♦ สมัครด้วยตนเอง พร้อมชำระค่าลงทะเบียน  ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  หรือ
  ♦ ส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาชำระค่าลงทะเบียน  ในระบบ  AMSS++  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  หรือ
  ♦ ส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาชำระค่าลงทะเบียน  ทาง  FAX  หมายเลข  044 – 461672  หรือ
  ♦ ส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาชำระค่าลงทะเบียน  ทางไปรษีณีย์  ถึง
  นายคมกฤช   มุมไธสง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  เลขที่  666
  ถนนนิเวศรัตน์  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 30120  หรือ
  ♦ ส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาชำระค่าลงทะเบียน  ทาง  e-mail : hs3qba@gmail.com
 • การชำระเงินค่าลงทะเบียน
  ♦ 
  ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
  ♦ โอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาบัวใหญ่ ชื่อบัญชี นายคมกฤช  มุมไธสง
  เลขที่บัญชี 302-0-53305-8

scout_nma6_2019

scout_nma6_ssatc_2019

 


Download เอกสาร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

 • นายคมกฤช   มุมไธสง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  โทรศัพท์  061 – 936 – 8885
  ID Line : 0908928747
 • นางอรุณี   จันทร์สุขศรี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
  โทรศัพท์  089 – 801 – 3161
  ID Line : 0898013161

Loading

Message us