งานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

เมื่อวันที่  22  กันยายน  2561  เวลา  18.30 น.  นายสนอง  สุดสะอาด ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
Logo_indaba_korat6_2018

DSCF5373

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ดำเนินการจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 (INDABA Korat6 1st)    ระหว่างวันที่  22 – 24  กันยายน 2561  ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี  อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา

DSCF5321

เพื่อเป็นการทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในโรงเรียนให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ และเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง เสียสละและอดทน อันเป็นคุณธรรมที่ลูกเสือ – เนตรนารีทุกคน โดยมีผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ในสังกัด 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอคง อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอบัวใหญ่ อำเภอบัวลาย และอำเภอสีดา จำนวน  350 คน เข้าร่วมงานชุมนุมฯ ในครั้งนี้

ชมภาพบรรยากาศงานชุมนุมฯ


 

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก : ครูดลฤดี  ศรีนอก และ ครูวิทูร   มุมขุนทด

Loading

Message us