สนง.ลูกเสือแห่งชาติ ร่วมจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือเนตรนารี ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทางการลูกเสือ มีความยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้

ส่วนกลาง: จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 67 รูป และพิธีสวนสนามลูกเสือจำนวน 5,200 นาย ในเวลา 10.30 น. พร้อมจัดบูธกิจกรรมร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ณ บริเวณถนนหน้ากระทรวงศึกษาธิการ อาทิ บูธลงนามถวายพระพรออนไลน์, บูธบริการประชาชน Fix ICenter การฝึกสอนอาชีพ เป็นต้น จากนั้นจะเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ท้องสนามหลวง ในเวลา 19.00 น.

ส่วนภูมิภาค: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ตามแนวทางของส่วนกลางด้วยความเหมาะสม โดยอาจเข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดและอำเภอ พร้อมออกบำเพ็ญประโยชน์พร้อมกันทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ แทนพระองค์ เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ พร้อมถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD โดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่สภานายกสภาลูกเสือไทย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ลูกเสือเนตรนารี นักเรียน นิสิตนักศึกษา ลูกเสือชาวบ้าน และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ


ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

Loading

Message us