การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ ฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)

ระหว่างวันที่ 17 – 23 เมษายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวไร่วนานุรักษ์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ 4,500 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ นายชิตพล ดีขุนทด โทรศัพท์ 087-7797222

Download โครงการฝึกอบรมและใบสมัคร คลิกที่นี่

Loading

Message us