พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 น. นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

20708087_1395571417229920_5449811118670728829_n

พร้อมด้วยพร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบัวใหญ่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คหบดีอำเภอบัวใหญ่ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวอำเภอบัวใหญ่ ร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนวานิชวิทยา อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

20708007_1395573390563056_3278686453160451438_n

ในการนี้  นายคมกฤช  มุมไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.นครราชสีมา เขต 6 ได้นำบุคลากรทางการลูกเสือ  ในนามสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต  6 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วม ณ หอประชุมโรงเรียนวานิชวิทยา อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในครั้งนี้

20767911_1395593670561028_4076384916887124974_n

20729492_1553370778056555_5928546579470899660_n

20664983_1553421948051438_4337955993266711364_n

Loading

Message us