15th World Scout Moot Iceland

งานเสวนาลูกเสือโลกครั้งที่ 15 จะจัดขึ้นที่ประเทศไอซ์แลนด์เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมถึง 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นับเป็นเหตุการณ์อย่างเป็นทางการขององค์การลูกเสือโลก (WOSM) จัดขึ้นโดยไอซ์แลนด์บอยและสมาคมลูกเสือหญิงสำหรับเยาวชนอายุ ระหว่าง 18 ถึง 25 ปี20476325_1556768364374367_8222867688761247145_n

World Scout Moot เป็นงานที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการขององค์การลูกเสือโลก (WOSM) ออกแบบมาเฉพาะสำหรับคนหนุ่มสาวที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปี รวมทั้งจากองค์กรลูกเสือแห่งชาติซึ่งเป็นสมาชิกของ WOSM World Scout Moot จัดขึ้นทุกๆ 4 ปีและจัดขึ้นโดยองค์การลูกเสือแห่งชาติซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย World Scout Conference ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการลูกเสือโลกและด้วยการสนับสนุนของคณะกรรมการลูกเสือโลกและสำนักลูกเสือโลก งานเสวนาลูกเสือโลกครั้งที่ 15 ในปีพ. ศ. 2560 จัดขึ้นโดยไอซ์แลนด์บอยและสมาคมลูกเสือหญิง (Bandalag íslenskraskáta)

20431466_1556769057707631_4020689895795237304_n

ตามแนวทาง WOSM สำหรับการจัดระเบียบ World Moat Moot ตามที่คณะกรรมการลูกเสือโลกรับรองในปีพ. ศ. 2554 วัตถุประสงค์ของ World Scout Moot คือการให้โอกาสในการเรียนรู้ระหว่างประเทศและระหว่างวัฒนธรรมแก่เยาวชนที่มีคุณค่าร่วมกันของลูกเสือ

20429605_1556768771040993_3072868389583479565_n

จุดมุ่งหมายของ World Scout Moot คือ :

  • เพื่อให้ประสบการณ์ที่มีความหมายมีชีวิตชีวาและสนุกสนานซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมได้
  • ค้นพบและเฉลิมฉลองความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมความคิดวิถีชีวิตพฤติกรรมและประสบการณ์
  • เพื่อให้การทำงานร่วมกันและการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมกับความท้าทายในโลกปัจจุบันเช่นการจ้างงานครอบครัวความยั่งยืนสันติภาพสัญชาติการพักผ่อนประเด็นปัญหาทั่วโลกเป็นต้น
  • เป็นแรงบันดาลใจและจุดเริ่มต้นสำหรับกิจกรรมโครงการความร่วมมือและความร่วมมือระหว่างบุคคลและสมาคมต่างๆทั่วโลก
  • จัดให้มีการจัดแสดงรายการกิจกรรมและกิจกรรมสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้นำเยาวชนในกลุ่มลูกเสือ
  • เพื่อเป็นตัวอย่างที่แท้จริงของงานที่ขับเคลื่อนโดยเยาวชนในรูปแบบนานาชาติซึ่งผู้เข้าอบรมมีบทบาทหลักในการออกแบบการเตรียมการการนำไปใช้และการประเมินผล

20525842_1556768551041015_5901513603577195756_n

20479639_1556768741040996_1912869871069988590_n

20430127_1556769341040936_1609427544627107889_n


ขอขอบคุณภาพจาก : 15th World Scout Moot Iceland

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://worldscoutmoot.is/en/

 

Loading

Message us