งานชุมนุมผู้บังคัญบัญชาลูกเสือแห่งชาติ (INDABA THAILAND) ครั้งที่ 5

งานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 เฉลิมพระเกียรติองค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมายุ  5  รอบ  60  พรรษา

คำขวัญ “ลูกเสือสมานฉันท์ ผูกพันสิ่งแวดล้อม” “Connecting Nature”

20228420_153966281831482_5377619368458887128_n

 

วันที่  18  กรกฎาคม  2560  นายประเสริฐ  บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ครั้งที่ 5  เฉลิมพระเกียรติองค์อุปถัมภ์คณะลูกเสือแห่งชาติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา  ระหว่างวันที่  18 – 21  กรกฎาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

20108267_153908545170589_6906157407652990458_n

20108290_153909558503821_6655414634613155113_n

20106458_153909028503874_3059822284522831384_n

และในวันที่ 19  กรกฎาคม  2560  เวลา 19.20 น.  ได้จัดให้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา  4  กรกฎาคม  2560  ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

15181404_1531884696871830_4922433606872214460_n

19059184_183971002141521_3740931472338187512_n

20046499_153908655170578_1400807999205121460_n

20046636_1374604555985975_4777702372527553857_n

20046705_153909015170542_6238692337628919328_n

20046806_1374604672652630_3816585385516723797_n

20106458_153909028503874_3059822284522831384_n

20106528_153909095170534_8601173051058177701_n

20108175_1374604512652646_5179374432936856388_n

20108404_1374604775985953_3092775514550150830_n

20108564_1374604725985958_8981693875598553475_n

20108607_153908735170570_7690034260877125407_n

20108648_1531887863538180_7003599911506259452_n

20139687_323806691396634_9035092478895735415_n

20139708_153909395170504_9057963589549781676_n

20139737_323806708063299_8448665769214760880_n

20139982_153908998503877_995530342261895477_n

20140079_1374604419319322_4753377711493689965_n

20140141_323807818063188_1556827155659833068_n

20155702_1529382087122091_3604951283088253446_n

20156146_1531887803538186_1327560821656944486_n

20228332_323807688063201_4121437858450614764_n

20228387_153908561837254_3991884086658273912_n

20228393_1374604622652635_7915493272137825787_n

20228591_1530361170357516_8615385212803399675_n

20228741_183971098808178_1709361527962715051_n

20229065_323807684729868_7107007852539180688_n

20229400_1374604892652608_4937199775032915250_n

20245340_1531884646871835_7848240232551316883_n

20245395_323807988063171_3875825446902800368_n

20246288_183971018808186_451792912729213109_n

20257937_323808064729830_6247829847848072146_n

20264825_183971162141505_8926083509988527063_n

 

Loading

Message us