การจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ (INDABA THAILAND 5th 2017)

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ ((INDABA THAILAND 5th 2017) ระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฏาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราช จังหวัดชลบุรี

19959038_1344971992219434_1148836663844289107_n

งานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ ((INDABA THAILAND 5th 2017) ระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฏาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราช จังหวัดชลบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญมายุ 60 พรรษาวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

101430107135

 

 

Loading

Message us