เหตุผลที่กองลูกเสือไม่ควรจะมีลูกเสือเกินกว่า 32 คน

ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ หรือ บี.พี. กล่าวไว้ว่า

เมื่อข้าพเจ้าฝึกเด็กด้วยตนเอง ข้าพเจ้าได้ประสบว่า เด็ก 16 คน ก็มากพอที่ข้าพเจ้าจะฝึกได้  ในการที่จะเข้าไปถึงและดึงเอาลักษณะนิสัยของเด็กแต่ละคนออกมาข้าพเจ้าเผื่อไว้สำหรับให้คนอื่นบ้าง โดยถือว่าเขามีความสามารถเป็นสองเท่าของข้าพเจ้า และโดยเหตุนี้จำนวนลูกเสือทั้งหมดในกองหนึ่งจึงเป็น 32 คน

Loading

Message us